Odebírat: Články | Komentáře

Advokátní kancelář Korejzová & spol., v.o.s.

Bez komentáře

Korejzová & spol., v.o.s. je advokátní kancelář, která svou činnosti zahájila již 1. května 1992. Společnost založila JUDr. Zdeňka Korejzová, která tímto chtěla navázat na svou mnohaletou praxi. Právu se aktivně věnuje už od roku 1968, kdy pracovala v advokátní poradně. V České republice sídlí v Praze, ale společnost otevřela pobočku i v Bratislavě. Advokátní patentová kancelář je připravena hájit práva klientů přímým zastoupením jak u nás, tak i na Slovensku.

Právo duševní pomoci

V současné době nabízí advokátní kancelář komplexní právní služby. První službou je právo duševního vlastnictví. Zde se jedná o zastupování ve sporech o porušení práv k ochranné známce, patentu, zastupování v autorských sporech či v boji proti padělkům.

Občanské právo a nemovitosti

Důležitou částí je občanské právo, které se dále podrobněji rozděluje na závazkové právo, věcné právo, náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek a reklamní právo. Budete-li mít problémy s nemovitostmi, advokátní kancelář vám ráda pomůže s koupí, prodejem i jejím pronájmem, zřízením účtů pro bankovní úschovy a bude vás také zastupovat ve stavebním řízení či řízení před katastrálním úřadem. Co se nemovitosti týče, ještě se zde nachází zástavní práva a věcná břemena. S tím vším vám je ochotna patentovaná kancelář pomoci.

Obchodní a korporátní právo

Advokátní kancelář Korejzová & spol. nabízí také službu zvanou obchodní právo. V této oblasti se zabývá obchodními závazkovými vztahy, ochranou hospodářské soutěže, majetkovými spory, směnečným právem, odpovědností za škodu, vymáháním pohledávek, konkurzy a úpadkovými právy, v neposlední řadě také právem k obchodní firmě a ochranou dobré pověsti právnických osob.

Kdežto korporátní právo zahrnuje likvidaci, zakládání a změnu společnosti, změnu základního kapitálu, rejstříkové právo, organizování valných hromad, fúze a akvizice.
Rodinné a pracovní právo

Posledními dvěma kategoriemi jsou pracovní a rodinné právo. V rodinném právu se kancelář specializuje na rozvodové řízení, majetkové vypořádání a výživné. A pracovní právo zase zahrnuje dílčí služby, jako manažerské smlouvy, náhrada škody, neplatnost rozvázání pracovního poměru a mnoho dalších.

V patentové kanceláři Korejzová & spol. se vám nabízí komplexní služby, s nimiž budete nadmíru spokojeni. Vsaďte na kvalitu kanceláře a využijte bohatých služeb.

Leave a Reply