Odebírat: Články | Komentáře

Call centrum

Bez komentáře

Když se řekne call centrum, mnozí z nás si vybaví otravné telefonní rozhovory s prodejci snad všeho možného i nemožného, které by nejraději ani nebrali, kdyby věděli, kdo je na druhém konci. Telefonní prodej je ale jenom jedna ze služeb, kterou call centrum nabízí. Díky call centru nejenže neztratíte zákazníka, call centrum také šetří Váš čas při sjednávání schůzek, průzkumu trhu a dalších důležitých věcech spojených s Vaším obchodem. Call centrum všechny tyto věci efektivně zařídí za Vás, čímž ušetří Váš čas i Vaše náklady.

Call centra vznikla, aby pomohla firmám prozkoumat trh. Zjistit, co si zákazníci přejí, co se jim líbí a s čím naopak spokojeni nejsou. Této metodě se říká telemarketing. Telemarketing je výhodný i v tom, že dokáže oslovit velké množství lidí za nízké náklady. Rozhodně je mnohem levnější než přímý kontakt a rychlejší než plošná reklama (televize, noviny, letáky). Takto získané informace jsou v obchodním světě velmi významné: pomáhají obchodníkům udržet si stávající zákazníky a současně přivábit zákazníky nové. Pokud prodejce ví, co si jeho zákazník přeje, je to velmi snadné – stačí mu jen dát nabídku šitou na míru.

Kromě toho se call centra zabývají také sjednáváním schůzek. Aby se obchodníci při všech svých starostech a povinnostech nemuseli zabývat ještě domlouváním schůzek, požádají o tuto službu call centrum, které se o všechno postará za ně.

Všichni pracovníci call centra jsou proškoleni, aby zvládali správné zásady telekomunikace, uměli vysvětlit námitky zákazníků, osvojili si prodejní techniky a mnoho dalších věcí, aby tak dokázali vyřídit vše potřebné za Vás a Vy se tak mohli plně věnovat pouze záležitostem svého obchodu. Kromě toho, call centra často nabízejí možnost platit jen za ty služby, se kterými budete plně spokojeni. Proč to tedy nezkusit?

Leave a Reply